”I’ve got the good kid”

Någon gång förra året började jag se om Gilmore Girls och jag håller fortfarande på. Under den här ganska utdragna omtittningen har jag, förutom att upptäcka att jag har bytt identifikationsobjekt från Rory till Lorelai, funderat en del på relationerna Lorelai-Emily och Lorelai-Rory, och hur kanske främst Lorelais rosaskimrande bild av sin relation till Rory får rätt mycket stryk när Rory växer från barn till vuxen. Läs vidare ...